“PIANISMALTERKRAPP!!!” és l’onomatopeia que neix del xoc de ‘Pianisme Il.lustrat’ de Ismael Dueñas amb la insòlita performance de ‘Alter Krapp’. Els dos artistes, que es van conèixer i admirar mutuament en unes actuacions al Centre de Creacions Contemporànees Nun Art de Barcelona, de seguida van veure possible una col.lisió de sons, materials i plasticitats en una mateixa perfomance. Ismael Dueñas ha treballat en anteriors performances amb artistes plàstics com Judith Themistanjioglus, o Edmond Baudoin. Alter Krapp especialista en accions pictòriques contemporànees i ‘street art’, per la seva banda també ha treballat amb la interacció de músics de jazz i improvisació en directe. Un acte perfomàtic on tots dos artistes juguen amb la improvisació, la provocació, el surrealisme i la interacció del públic, amb les cançons del disc Pianisme il·lustrat d’Ismael Dueñas com a fil conductor.

Ismael Dueñas, piano i perfomance
Alterkrapp, pintura, collage i perfomance